8 marca 2017

Zawody

TERMINY ZAWODÓW STRZELECKICH
KLUBU STRZELECKIEGO POLICJANTÓW

SNAJPER’

Kalendarza Zawodów na rok 2023

lp

Nazwa Zawodów

Data

P

K

S

Konkurencje

1.

Zawody Strzeleckie Strzelnica Jelcz Laskowice

29.04.2023

X

X

X

Ppn, Kpn, Ksp, Psp, Pcz, Psp sz, Pcz sz, Strzelba.

2.

Zawody Strzeleckie Strzelnica Jelcz Laskowice

20.05.2023

X

X

X

Ppn, Kpn, Ksp, Psp, Pcz, Psp sz, Pcz sz, Strzelba.

3.

Zawody Strzeleckie Strzelnica Jelcz Laskowice

17.06.2023

X

X

X

Ppn, Kpn, Ksp, Psp, Pcz, Psp sz, Pcz sz, Strzelba.

4.

Zawody Strzeleckie Strzelnica Jelcz Laskowice

15.07.2023

X

X

X

Ppn, Kpn, Ksp, Psp, Pcz, Psp sz, Pcz sz, Strzelba.

5.

Zawody Strzeleckie Strzelnica Jelcz Laskowice

23.09.2023

X

X

X

Ppn, Kpn, Ksp, Psp, Pcz, Psp sz, Pcz sz, Strzelba.

Klub Strzelecki Policjantów

SNAJPER

przy Zarządzie Wojewódzkim NSZZ Policjantów we Wrocławiu

50-035 Wrocław, ul. Muzealna 16

Adres do korespondencji:

Filia Urzędu Pocztowego WROCŁAW-48, skrytka pocztowa nr 33.

50-385 WROCŁAW, ul. Jedności Narodowej 12

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH
rozgrywanych na Strzelnicy w Jelczu Laskowice

na rok 2023

 1. Organizator zawodów: Klub Strzelecki Policjantów „Snajper” ,

nr licencji klubowej LK-1230.

 1. Miejsce rozgrywania zawodów: Strzelnica sportowa Bractwa Kurkowego Grodu Jelcz Laskowice ul. Turniejowa
 1. Cele zawodów:
  – popularyzacja strzelectwa sportowego,
  – popularyzacja działalności klubowej,
 1. Rejestracja zawodników:

– zapisy na strzelnicy w kolejności przyjazdu,
– po informacji na stronie internetowej: za pośrednictwem potwierdzonego zgłoszenia telefonicznego gdy zajdzie taka potrzeba rejestracji,

5. Konkurencje:

5.1. Ppn – pistolet & rewolwer pneumatyczny, 10(dziesięć) strzałów ocenianych, bez strzałów próbnych, dystans 10 m, strzelanie z wolnej ręki lub oburącz, przyrządy celownicze otwarte, tarcza Ppn.

5.2. Kpn – karabinek pneumatyczny,10 (dziesięć) strzałów ocenianych, bez strzałów próbnych, dystans 10 m, przyrządy celownicze otwarte lub przeziernikowe, postawa stojąca, tarcza Kpn,

5.3. Ksp – karabinek dowolny bocznego zapłonu,10 (dziesięć) strzałów ocenianych, bez strzałów próbnych, dystans 25 m, przyrządy celownicze otwarte lub przeziernikowe, postawa stojąca, tarcza TS-2,
5.4. Psp – pistolet & rewolwer sportowy bocznego zapłonu, 10(dziesięć) strzałów ocenianych, bez strzałów próbnych, dystans 25 m, strzelanie z wolnej ręki lub oburącz, przyrządy celownicze otwarte, tarcza TS-2.
5.5.Pcz – pistolet & rewolwer centralnego zapłonu,10 (dziesięć) strzałów ocenianych, bez strzałów próbnych, strzelanie z wolnej ręki lub oburącz, dystans 25 m, przyrządy celownicze otwarte, tarcza TS-2.

5.6. Psp szybki – pistolet & rewolwer sportowy bocznego zapłonu, 5(pięć) strzałów ocenianych, bez strzałów próbnych, dystans 10 m, strzelanie z wolnej ręki lub oburącz, przyrządy celownicze otwarte, tarcza TS-9, czas 10 sekund.
5.7. Pcz szybki – pistolet & rewolwer sportowy centralnego zapłonu, 5(pięć) strzałów ocenianych, bez strzałów próbnych, dystans 10 m, strzelanie z wolnej ręki lub oburącz, przyrządy celownicze otwarte, tarcza TS-9, czas 10 sekund.
5.8. Strzelba dynamiczna – pokonanie toru na czas, 5 (pięć) lub10(dziesięć) strzałów ocenianych, strzelanie do pięciu lub dziesięciu metalowych celów reaktywnych na torze, dopuszczalna wyłącznie amunicja śrutowa (śrut 24gr., 28 gr.),

6. Udział w zawodach:

6.1. zawody rozgrywane są w klasyfikacji indywidualnej w każdej z konkurencji.

6.2. do udziału z zawodach uprawnieni są:

a) członkowie naszego klubu strzeleckiego posiadający licencję zawodnika PZSS.

b) osoby zrzeszone w naszym klubie strzeleckim nie posiadające jeszcze licencji zawodniczej ale strzelające z broni udostępnionej na strzelnicy przez organizatora bądź przez inną osobę, strzelanie w takim przypadku odbywa się pod nadzorem instruktora strzelectwa lub sędziego stanowiskowego, wedle zasad wyznaczonych przez organizatora.

c) inne osoby wyżej nie wymienione biorą udział w zawodach wedle decyzji organizatora.

7. Składki startowe wynoszą:

7.1. w konkurencjach: członkowie naszego klubu płacą PSp-10, PCz-10, KSp, Sd – po 20 zł za każdą konkurencję,

7.2. zawodnicy z poza klubu, mogą strzelać za składkę techniczną w wysokości 40 zł, natomiast za czyszczenie broni i koszt użycia sprzętu do tego celu płatne jest 10 zł.

8. Bezpieczeństwo: zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas trwania zawodów,

9. Wymogi sanitarno – epidemiologiczne:

9.1. stosownie do obowiązujących w dniu zawodów przepisów sanitarnych dotyczących bezpieczeństwa epidemicznego w związku z pandemią wirusa , 9.2. osoby niestosujące się do powszechnie obowiązujących oraz wskazanych przez organizatora przepisów i poleceń w zakresie ochrony zdrowia, zachowania dystansu i dezynfekcji zostaną wykluczone z rywalizacji i wyproszone z terenu strzelnicy,

10. Regulamin strzelania – poszczególne konkurencje będą rozgrywane z uwzględnieniem zapisów i postanowień regulaminów ISSF i PZSS, a w szczególności:

10.1. po komendzie sędziego zawodnicy zajmują stanowiska i przygotowują się do strzelania

10.2. na komendę „ŁADUJ” ładują bębny nabojowe w rewolwerach i magazynki oraz podpinają magazynki do broni,

10.3. po komendzie „START” wykonują strzelanie w/g wymogów regulaminowych danej konkurencji,

10.4. po komendzie „STOP – ROZŁADUJ” rozładowują broń, umożliwiają dokonanie kontroli przez sędziego,

10.5. każdy strzał przed komendą „START” i po komendzie „STOP” skutkuje dyskwalifikacją (DQ),

10.6. naruszenie zasad bezpieczeństwa zachowania się na strzelnicy określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Regulaminie Strzelnicy skutkuje dyskwalifikacją (DQ),

10.7. na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w pokrowcach, futerałach lub skrzyniach transportowych,

10.8. opuszczenie stanowiska z bronią możliwe jest tylko po jej rozładowaniu, sprawdzeniu przez sędziego i umieszczeniu w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej. Niezastosowanie się do wymogu skutkuje dyskwalifikacją (DQ),

 1. Regulamin zawodów:

11.1. zawody rozpoczynają się o godzinie 09.00, rejestracja zawodników jak w pkt 4 Regulaminu,

11.2. zawodników obowiązują przepisy PZSS, przepisy i zasady bezpieczeństwa obowiązujące na strzelnicy oraz wpis do książki rejestru pobytów na strzelnicy, osoby które nie wpisały się do książki pobytu na strzelnicy, nie będą ujmowane w komunikacie z zawodów.

11.3. zawody prowadzą sędziowie sędziowie posiadający aktualne licencje sędziowskie, wyznaczeni przez organizatora,

11.4. z zawodów sporządza się komunikat który zostanie przekazany do Wydziału Postępowań Aministracyjnych KWP we Wrocławiu oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej organizatora,

11.5. przez zgłoszenie się do udziału w zawodach ich uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa swoich danych osobowych oraz zgodę na utrwalanie i publikację swoich wizerunków zarejestrowanych w trakcie zawodów dla potrzeb informacyjnych związanych z organizacją zawodów i relacjami z ich przebiegu,

11.6. z uwagi na brak zainteresowania daną konkurencją organizator zastrzega sobie możliwość odwołania danej konkurencji lub zmian regulaminowych przed rozpoczęciem rywalizacji w danej konkurencji, to samo dotyczy zmian terminów rozgrywania poszczególnych zawodów, wynikających z aktualnej sytuacji sanitarno – epidemiologicznej.

12. Uwagi końcowe: wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane na miejscu przez komisję sędziowską, a jej decyzje będą ostateczne

13. Zawody ujęte w kalendarzu WZSS zalicza się do startów liczonych do przedłużenia licencji zawodników naszego klubu.

Wyk.w 2 egz.

Egz.nr1-adresat,

Egz.nr2-a/a

 

Zawody strzeleckie organizowane przez Klub Strzelecki Policjantów „Snajper” Wrocław w 2022 r. odbywać się będą na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Jelczu-Laskowicach przy ulicy Turniejowej.

Terminy zawodów w 2022 roku:

 • 23 kwiecień (sobota)
 • 21 maj(sobota)
 • 11 czerwiec (sobota)
 • 16 lipiec (sobota)
 • 24 wrzesień (sobota)
 • 22 październik (sobota)
 • 19 listopad (sobota) – zawody odwołane

 

Zawody strzeleckie organizowane przez Klub Strzelecki Policjantów „Snajper” Wrocław w 2021 r. odbywać się będą na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Jelczu-Laskowicach przy ulicy Turniejowej.

Terminy zawodów w 2021 roku:

 • 24 kwiecień (sobota) – zawody odwołane
 • 22 maj(sobota)
 • 19 czerwiec (sobota)
 • 17 lipiec (sobota) – zawody odwołane
 • 25 wrzesień (sobota)
 • 16 październik (sobota)

Rejestracja zawodników rozpoczyna się o godzinie 9:00.

Startowe:

 • dla członków KSP Snajper – 10 zł
 • dla pozostałych zawodników – 25 zł

 

Zawody strzeleckie organizowane przez Klub Strzelecki Policjantów „Snajper” Wrocław w 2020 r. odbywać się będą na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Jelczu-Laskowicach przy ulicy Turniejowej.

Terminy zawodów w 2020 roku:

 • 25 kwiecień (sobota) -odwołane ze względów epidemiologicznych
 • 23 maj(sobota) -odwołane ze względów epidemiologicznych
 • 27 czerwiec (sobota)
 • 12 wrzesień (sobota)
 • 17 październik (sobota) -odwołane ze względów epidemiologicznych

Rejestracja zawodników rozpoczyna się o godzinie 9:00.

Startowe:

 • dla członków KSP Snajper – 10 zł
 • dla pozostałych zawodników – 25 zł

 

Zawody strzeleckie organizowane przez Klub Strzelecki Policjantów „Snajper” Wrocław w 2019 r. odbywać się będą na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Jelczu-Laskowicach przy ulicy Turniejowej.

Terminy zawodów w 2019 roku:

 • 18 maj (sobota)
 • 22 czerwiec (sobota)
 • 14 wrzesień (sobota)
 • 19 październik (sobota)

Rejestracja zawodników rozpoczyna się o godzinie 9:00.

Startowe:

 • dla członków KSP Snajper – 10 zł
 • dla pozostałych zawodników – 25 zł

Zawody strzeleckie organizowane przez Klub Strzelecki Policjantów „Snajper” Wrocław w 2018 r. odbywać się będą na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Jelczu-Laskowicach przy ulicy Turniejowej.

Terminy zawodów w 2018 roku:

 • 28 kwiecień (sobota)
 • 26 maj (sobota)
 • 30 czerwiec (sobota)
 • 15 wrzesień (sobota)
 • 06 październik (sobota)

Rejestracja zawodników rozpoczyna się o godzinie 9:00.

Startowe:

 • dla członków KSP Snajper – 10 zł
 • dla pozostałych zawodników – 25 zł