8 marca 2017

Aktualności

16.07.2022

Zawody klubowe tylko dla członków
KSP „SNAJPER”
w dniu 16.07.2022 r.

Szanowni Państwo

W czasie przebywania na terenie strzelnicy w Jelczu Laskowicach będą obowiązywały poniższe procedury.

 • Na teren strzelnicy będą mogły wejść TYLKO CZŁONKOWIE NASZEGO KLUBU którzy uprzednio zgłosili rezerwację i otrzymali potwierdzenie dzwoniąc pod nr tel. 604 305 661 lub 47 871 15 75; 47 871 16 10 w terminie od 04.07 do 12.07.2021 r. w godz. 9.00 do 14.00 (w dni robocze).
 • Zawodnicy podają swoje dane oraz konkurencje w jakich chcą wziąć udział.
 • Brak jest możliwości wejścia na teren strzelnicy bez uprzednio POTWIERDZONEJ rezerwacji.
 • Na stanowiska osoby z POTWIERDZONĄ rezerwacją będą wpuszczane na 5 minut przed zaplanowanymi konkurencjami. Konkurencje trwają 45 minut.
 • Osoby które się spóźnią zostaną niedopuszczone do startu w zawodach.
 • Po wykonaniu strzelania należy opuścić strzelnicę. Można przebywać indywidualnie na terenie obiektu pod wiatą nie zakłócając pozostałym zawodnikom odbycia strzelań.
 • Każda osoba wchodząc na stanowisko posiada broń i amunicję wymaganą do danej konkurencji niedopuszczalne jest przenoszenie broni, amunicji czy innego wyposażenia pomiędzy stanowiskami strzeleckimi.
 • Każdy zawodnik powinien posiadać wyliczoną kwotę pieniędzy na swoje osobo starty.
 • Im więcej terminów strzelań tym mniej osób przyjeżdża na zawody, a opłata za strzelnicę jest taka sama. Dziękujemy wszystkim klubowiczom za ich zaangażowanie w naszą działalność i wykonywanie obowiązkowych 6 osobo startów.

 

 

20.06.2022

Klub Strzelecki Policjantów SNAJPER informuje, że istnieje możliwość uzyskania licencji sędziowskiej klasy III, kurs 150 zł- termin do uzgodnienia (wrzesień, październik). Przedłużenie klasy sędziowskiej klasy III, II, I na kolejny rok olimpijski koszt 70 zł (osobom udzielających się w naszych zawodach klubowych istnieje możliwość refundacji). Istnieje także możliwość podwyższenia licencji sędziowskiej z klasy III na II. Podwyższenie klasy II na I objęte jest egzaminem PZSS (termin do uzgodnienia (osobom udzielających się w naszych zawodach klubowych istnieje możliwość refundacji). Osoby zainteresowane powyższymi egzaminami proszone są o kontakt z Leszkiem Ozga.

30.05.2022

Zawody klubowe tylko dla członków
KSP „SNAJPER”
w dniu 11.06.2022 r.

Szanowni Państwo

W czasie przebywania na terenie strzelnicy w Jelczu Laskowicach będą obowiązywały poniższe procedury.

 • Na teren strzelnicy będą mogły wejść TYLKO CZŁONKOWIE NASZEGO KLUBU którzy uprzednio zgłosili rezerwację i otrzymali potwierdzenie dzwoniąc pod nr tel. 604 305 661 lub 47 871 15 75; 47 871 16 10 w terminie od 30.05 do 08.06.2021 r. w godz. 9.00 do 14.00 (w dni robocze).
 • Zawodnicy podają swoje dane oraz konkurencje w jakich chcą wziąć udział.
 • Brak jest możliwości wejścia na teren strzelnicy bez uprzednio POTWIERDZONEJ rezerwacji.
 • Na stanowiska osoby z POTWIERDZONĄ rezerwacją będą wpuszczane na 5 minut przed zaplanowanymi konkurencjami. Konkurencje trwają 45 minut.
 • Osoby które się spóźnią zostaną niedopuszczone do startu w zawodach.
 • Po wykonaniu strzelania należy opuścić strzelnicę. Można przebywać indywidualnie na terenie obiektu pod wiatą nie zakłócając pozostałym zawodnikom odbycia strzelań.
 • Każda osoba wchodząc na stanowisko posiada broń i amunicję wymaganą do danej konkurencji niedopuszczalne jest przenoszenie broni, amunicji czy innego wyposażenia pomiędzy stanowiskami strzeleckimi.
 • Każdy zawodnik powinien posiadać wyliczoną kwotę pieniędzy na swoje osobo starty.

06.05.2022

Zawody klubowe KSP „SNAJPER”
w dniu 21.05.2022 r.

Szanowni Państwo

W czasie przebywania na terenie strzelnicy w Jelczu Laskowicach będą obowiązywały poniższe procedury.

 • Na teren strzelnicy będzie mogła wejść TYLKO osoba która uprzednio złożyła rezerwację i otrzymała potwierdzenie dzwoniąc pod nr tel. 604 305 661 lub
  47 871 15 75; 47 871 16 10 w terminie od 09.05 do 16.05.2021 r
  . w godz. 9.00 do 14.00 (w dni robocze).
 • Zawodnicy podają swoje dane oraz konkurencje w jakich chcą wziąć udział.
 • Brak jest możliwości wejścia na teren strzelnicy bez uprzednio POTWIERDZONEJ rezerwacji.
 • Na stanowiska osoby z POTWIERDZONĄ rezerwacją będą wpuszczane na 5 minut przed zaplanowanymi konkurencjami. Konkurencje trwają 45 minut.
 • Osoby które się spóźnią zostaną niedopuszczone do startu w zawodach.
 • Po wykonaniu strzelania należy opuścić strzelnicę. Można przebywać indywidualnie na terenie obiektu pod wiatą nie zakłócając pozostałym zawodnikom odbycia strzelań.
 • Każda osoba wchodząc na stanowisko posiada broń i amunicję wymaganą do danej konkurencji niedopuszczalne jest przenoszenie broni, amunicji czy innego wyposażenia pomiędzy stanowiskami strzeleckimi.
 • Każdy zawodnik powinien posiadać wyliczoną kwotę pieniędzy na swoje osobo starty.

02.04.2022 r.

Szanowni Państwo

Podczas zawodów dnia 23.04.2022 r. na strzelnicy w Jelczu Laskowice będą obowiązywały poniższe procedury.

 • Na teren strzelnicy będzie mogła wejść TYLKO osoba która uprzednio złożyła rezerwację i otrzymała potwierdzenie dzwoniąc pod nr tel. 604 305 661 lub 47 871 15 75 w terminie od 05.04 do 15.04.2021 r. w godz. 9.00 do 14.00 (w dni robocze).
 • Zawodnicy podają swoje dane oraz konkurencje w jakich chcą wziąć udział
 • Brak jest możliwości wejścia na teren strzelnicy bez uprzednio POTWIERDZONEJ rezerwacji.
 • Na stanowiska osoby z POTWIERDZONĄ rezerwacją będą wpuszczane na 5 minut przed zaplanowanymi konkurencjami. Konkurencje trwają 45 minut.
 • Po wykonaniu strzelań należy opuścić strzelnicę. Brak jest możliwości przedłużenia pobytu na strzelnicy.
 • Każda osoba wchodząc na stanowisko posiada broń i amunicję wymaganą do danej konkurencji niedopuszczalne jest przenoszenie broni, amunicji czy innego wyposażenia między stanowiskami strzeleckimi.
 • Każdy zawodnik powinien posiadać wyliczoną kwotę pieniędzy na swoje osobostarty.

18.01.2022 r.

Zawody strzeleckie organizowane przez Klub Strzelecki Policjantów „Snajper” Wrocław w 2022 r. odbywać się będą na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Jelczu-Laskowicach przy ulicy Turniejowej.

Terminy zawodów w 2022 roku:

 • 23 kwiecień (sobota)
 • 21 maj(sobota)
 • 11 czerwiec (sobota)
 • 16 lipiec (sobota)
 • 24 wrzesień (sobota)
 • 22 październik (sobota)
 • 19 listopad (sobota

Zapraszamy:)

12.12.2021 r.

Miło nam poinformować, że KSP Snajper Wrocław otrzymał licencję klubową na rok 2022. W związku z powyższym prosimy wszystkich naszych Członków o uiszczanie opłat tytułem składka klubowa na rok 2022 w wysokości 150 zł oraz opłaty na PZSS i DZSS w wysokości odpowiednio 50 zł i 20 zł. Kwotę 220 zł należy wpłacać na konto KSP Snajper w terminie do 31.03.2022 r., w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko składka klubowa, opłata PZSS i DZSS 2022. Jednocześnie proszę składać wnioski poprzez portal PZSS o nadanie licencji zawodniczej na rok 2022.

05.10.2021 r.

Zawody klubowe KSP „SNAJPER” w dniu 16.10.2021 r.

Szanowni Państwo

Korzystanie ze strzelnicy w Jelczu Laskowice w okresie trwania epidemii COVID-19 będzie odbywało się w ograniczonym zakresie. W czasie przebywania na terenie strzelnicy będą obowiązywały poniższe procedury.

 • Na teren strzelnicy będzie mogła wejść TYLKO osoba która uprzednio złożyła rezerwację i otrzymała potwierdzenie dzwoniąc pod nr tel. 604 305 661 lub 47 871 15 75 w terminie od 05.10 do 12.10.2021 r. w godz. 9.00 do 14.00 (w dni robocze).
 • Zawodnicy podają swoje dane oraz konkurencje w jakich chcą wziąć udział
 • Brak jest możliwości wejścia na teren strzelnicy bez uprzednio POTWIERDZONEJ rezerwacji.
 • Na stanowiska osoby z POTWIERDZONĄ rezerwacją będą wpuszczane na 5 minut przed zaplanowanymi konkurencjami. Konkurencje trwają 45 minut.
 • Po wykonaniu strzelań należy jak najszybciej opuścić strzelnicę. Brak jest możliwości przedłużenia pobytu na strzelnicy.
 • Każda osoba wchodząc na stanowisko posiada broń i amunicję wymaganą do danej konkurencji niedopuszczalne jest przenoszenie broni, amunicji czy innego wyposażenia między stanowiskami strzeleckimi.
 • Osoba przebywająca na strzelnicy w czasie załatwiania formalności będzie musiała być wyposażona w indywidualne środki ochronne dróg oddechowych (maseczka oraz przeprowadzić dezynfekcję dłoni).
 • Każdy zawodnik powinien posiadać wyliczoną kwotę pieniędzy na swoje osobostarty.
 • Obowiązywać będzie zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy osobami na terenie całej strzelnicy nie mniejszej jak 2 m.
 • Każda osoba biorąca udział w zawodach powinna być zaszczepiona.

 

24.08.2021 r.

Zawody klubowe KSP „SNAJPER” w dniu 25.09.2021 r.

Szanowni Państwo

Korzystanie ze strzelnicy w Jelczu Laskowice w okresie trwania epidemii COVID-19 będzie odbywało się w ograniczonym zakresie. W czasie przebywania na terenie strzelnicy będą obowiązywały poniższe procedury.

 • Na teren strzelnicy będzie mogła wejść TYLKO osoba która uprzednio złożyła rezerwację i otrzymała potwierdzenie dzwoniąc pod nr tel. 604 305 661 lub 47 871 15 75 w terminie od 30.08 do 10.09.2021 r. w godz. 9.00 do 14.00 (w dni robocze).
 • Zawodnicy podają swoje dane oraz konkurencje w jakich chcą wziąć udział
 • Brak jest możliwości wejścia na teren strzelnicy bez uprzednio POTWIERDZONEJ rezerwacji.
 • Na stanowiska osoby z POTWIERDZONĄ rezerwacją będą wpuszczane na 5 minut przed zaplanowanymi konkurencjami. Konkurencje trwają 45 minut.
 • Po wykonaniu strzelań należy jak najszybciej opuścić strzelnicę. Brak jest możliwości przedłużenia pobytu na strzelnicy.
 • Każda osoba wchodząc na stanowisko posiada broń i amunicję wymaganą do danej konkurencji niedopuszczalne jest przenoszenie broni, amunicji czy innego wyposażenia między stanowiskami strzeleckimi.
 • Osoba przebywająca na strzelnicy w czasie załatwiania formalności będzie musiała być wyposażona w indywidualne środki ochronne dróg oddechowych (maseczka oraz przeprowadzić dezynfekcję dłoni).
 • Każdy zawodnik powinien posiadać wyliczoną kwotę pieniędzy na swoje osobostarty.
 • Obowiązywać będzie zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy osobami na terenie całej strzelnicy nie mniejszej jak 2 m.
 • Każda osoba biorąca udział w zawodach powinna być zaszczepiona.

13.07.2021 r.

Ze względu na małe zainteresowanie uczestnictwem oraz stan epidemiologiczny i związane z nim znacznie większe ryzyko narażenia na ekspozycję na COVID19 zmuszeni jesteśmy odwołać zawody klubowe, które planowo miały się odbyć 17.07.2021 r. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

28.06.2021 r.

W dniach od 05.07.2021 do 07.07.2021 w godzinach od 9 00-14 00 odbędą się zapisy osób chcących uczestniczyć w zawodach, które odbędą się w dniu 17.07.2021 r. Chęć udziału należy zgłaszać Kol. Leszkowi Ozdze pod nr telefonu 604 305 661. W przypadku małej ilości chętnych zawody zostaną odwołane.

01.06.2021 r.

Zawody klubowe KSP „SNAJPER” w dniu 19.06.2021 r.

Szanowni Państwo

Korzystanie ze strzelnicy w Jelczu Laskowice w okresie trwania epidemii COVID-19 będzie odbywało się w ograniczonym zakresie. W czasie przebywania na terenie strzelnicy będą obowiązywały poniższe procedury.

 • Na teren strzelnicy będzie mogła wejść TYLKO osoba która uprzednio złożyła rezerwację i otrzymała potwierdzenie dzwoniąc pod nr tel. 604 305 661 w terminie 07.06 do 15.06.2021 r. w godz. 9.00 do 14.00
 • Zawodnicy podają swoje dane oraz konkurencje w jakich chcą wziąć udział
 • Brak jest możliwości wejścia na teren strzelnicy bez uprzednio POTWIERDZONEJ rezerwacji.
 • Na stanowiska osoby z POTWIERDZONĄ rezerwacją będą wpuszczane na 5 minut przed zaplanowanymi konkurencjami. Konkurencje trwają 45 minut.
 • Po wykonaniu strzelań należy jak najszybciej opuścić strzelnicę. Brak jest możliwości przedłużenia pobytu na strzelnicy.
 • Osoby na terenie strzelnicy w czasie zawodów powinny korzystać tylko z własnych urządzeń takich jak takery, zaklejki, pisaki, długopisy. Wyjątkowo istnieje możliwości korzystania z tych urządzeń będących na wyposażeniu klubu.
 • Każda osoba wchodząc na stanowisko posiada broń i amunicję wymaganą do danej konkurencji niedopuszczalne jest przenoszenie broni, amunicji czy innego wyposażenia między stanowiskami strzeleckimi.
 • Osoba przebywająca na strzelnicy w czasie załatwiania formalności będzie musiała być wyposażona w indywidualne środki ochronne dróg oddechowych (maseczka oraz przeprowadzić dezynfekcję dłoni).
 • Każdy zawodnik powinien posiadać wyliczoną kwotę pieniędzy na swoje osobostarty.
 • Obowiązywać będzie zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy osobami na terenie całej strzelnicy nie mniejszej jak 2 m.
 • Każda osoba biorąca udział w zawodach powinna być zaszczepiona.

05.05.2021 r.

Szanowni Państwo

Korzystanie ze strzelnicy w Jelczu Laskowice w okresie trwania epidemii COVID-19 będzie odbywało się w ograniczonym zakresie. W czasie przebywania na terenie strzelnicy będą obowiązywały dodatkowe procedury.

 • Brama prowadząca na strzelnicę będzie zamknięta.
 • Na teren strzelnicy będzie mogła wejść TYLKO osoba która uprzednio złożyła rezerwację i otrzymała potwierdzenie dzwoniąc pod nr tel. 604 305 661 w terminie do 19.05.2021 r.
 • Brak jest możliwości wejścia na teren strzelnicy bez uprzedniej POTWIERDZONEJ rezerwacji.
 • Na stanowiska osoby z POTWIERDZONĄ rezerwacją będą wpuszczane na 10 minut przed zaplanowanymi konkurencjami.
 • Po wykonaniu strzelań należy jak najszybciej opuścić strzelnicę. Brak jest możliwości przedłużenia pobytu na strzelnicy.
 • Osoby na terenie strzelnicy w czasie zawodów powinny korzystać TYLKO z własnych urządzeń takich jak takery, zaklejki, pisaki, długopisy. Wyjątkowo istnieje możliwości korzystania z tych urządzeń będących na wyposażeniu klubu.
 • Osoba przebywająca na strzelnicy w czasie załatwiania formalności będzie musiała być wyposażona w indywidualne środki ochronne dróg oddechowych (maseczka i rękawiczki).
 • Każdy zawodnik powinien posiadać wyliczoną kwotę pieniędzy na swoje osobostarty.
 • Obowiązywać będzie zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy osobami na terenie całej strzelnicy nie mniejszej jak 2 m.
 • Aby skorzystać z Rejestru pobytu na strzelnicy i załatwić formalności będzie mogła przebywać tylko jedna osoba po uprzednim użyciu środków dezynfekujących.
 • Każda osoba biorąca udział w zawodach musi być zaszczepiona.

 

14.04.2021 r.

Ze względu na stan epidemiologiczny i związane z nim znacznie większe ryzyko narażenia na ekspozycję na COVID19 zmuszeni jesteśmy odwołać zawody klubowe, które planowo miały się odbyć 24.04.2021 r. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Pawłowski P

26.11.2021 r.

Zawody strzeleckie organizowane przez Klub Strzelecki Policjantów „Snajper” Wrocław w 2021 r. odbywać się będą na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Jelczu-Laskowicach przy ulicy Turniejowej.

Terminy zawodów w 2021 roku:

 • 24 kwiecień (sobota) -zawody odwołane
 • 22 maj(sobota)
 • 19 czerwiec (sobota)
 • 17 lipiec (sobota)
 • 25 wrzesień (sobota)
 • 16 październik (sobota)

Więcej informacji w zakładce zawody. Serdecznie zapraszamy.

27.10.2020 r.

Prosimy wszystkich naszych Członków o uiszczanie opłat tytułem składka klubowa na rok 2021 w wysokości 150 zł oraz opłaty na PZSS i DZSS w wysokości odpowiednio 50 zł i 20 zł. Kwotę 220 zł należy wpłacać na konto KSP Snajper w terminie do 31.03.2021 r., w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko składka klubowa, opłata PZSS i DZSS 2021. Jednocześnie proszę składać wnioski poprzez portal PZSS o nadanie licencji zawodniczej na rok 2021.

 

16.10.2020 r.

Ze względu na stan epidemiologiczny i związane z nim znacznie większe ryzyko narażenia na ekspozycję na COVID19 zmuszeni jesteśmy odwołać zawody klubowe, które planowo miały się odbyć 17.10.2020 r. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Pawłowski P

07.10.2020 r.

Celem zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego prosimy o telefoniczne zgłaszanie Prezesowi Klubu – Leszkowi Ozdze (tel. 604305661) do dnia 14.10.2020 r chęci uczestnictwa w zawodach klubowych dn. 17.10.2020 r. Przypominamy, że zostały wprowadzone dwie nowe konkurencje dynamiczne – zatem jest możliwość uczestniczenia w 5 konkurencjach, Jednocześnie informujemy, że w tym dniu nie przewidujemy  organizacji grilla. We wspomnianych zawodach prosimy o uczestnictwo jedynie osoby, którym brakuje startów, lub które powinny przystąpić do egzaminu w celu uzyskania licencji zawodniczej na 2021 r.  Zapraszamy do uczestnictwa i prosimy o wyrozumiałość.

Pawłowski P

04.09.2020 r.

Celem zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego prosimy o telefoniczne zgłaszanie Prezesowi Klubu – Leszkowi Ozdze (tel. 604305661) chęci uczestnictwa w zawodach klubowych dn. 12.09.2020 r. Wprowadzone zostały dwie nowe konkurencje dynamiczne – zatem jest możliwość uczestniczenia w 5 konkurencjach, Jednocześnie informujemy, że w tym dniu nie przewidujemy  organizacji grilla. Zapraszamy do uczestnictwa.

Pawłowski P

 

07.06.2020 r.

Celem zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego prosimy o telefoniczne zgłaszanie Prezesowi Klubu – Leszkowi Ozdze (tel. 604305661) chęci uczestnictwa w zawodach klubowych dn. 27.06.2020 r. Wprowadzone zostały dwie nowe konkurencje dynamiczne – zatem jest możliwość uczestniczenia w 5 konkurencjach, Jednocześnie informujemy, że w tym dniu nie przewidujemy  organizacji grilla. Zapraszamy do uczestnictwa.

Pawłowski P

14.05.2020 r.

Najbliższe zawody strzeleckie, które miały się odbyć dnia 23.05.2020 r ze względów epidemiologicznych zostają odwołane.

Pawłowski P

18.04.2020 r.

Najbliższe zawody strzeleckie, które miały się odbyć dnia 25.04.2020 r ze względów epidemiologicznych zostają odwołane.

25.01.2020 r.

Zawody strzeleckie organizowane przez Klub Strzelecki Policjantów „Snajper” Wrocław w 2020 r. odbywać się będą na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Jelczu-Laskowicach przy ulicy Turniejowej.

Terminy zawodów w 2020 roku:

 • 25 kwiecień (sobota) odwołane ze względów epidemiologicznych
 • 23 maj(sobota)
 • 27 czerwiec (sobota)
 • 12 wrzesień (sobota)
 • 17 październik (sobota)

Więcej informacji w zakładce zawody. Serdecznie zapraszamy.

14.12.2019 r.

Miło nam poinformować, że KSP Snajper Wrocław otrzymał licencję klubowę na rok 2020. W związku z powyższym prosimy wszystkich naszych Członków o uiszczanie opłat tytułem składka klubowa na rok 2020 w wysokości 150 zł oraz opłaty na PZSS i DZSS w wysokości odpowiednio 50 zł i 20 zł. Kwotę 220 zł należy wpłacać na konto KSP Snajper w terminie do 31.03.2020 r., w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko składka klubowa, opłata PZSS i DZSS 2020. Jednocześnie proszę składać wnioski poprzez portal PZSS o nadanie licencji zawodniczej na rok 2020.

 

05.11.2019 r.

Zaktualizowano zakładkę wyniki. Dostępne są już wszystkie komunikaty z zawodów organizowanych przez KSP Snajper w 2019 r

10.10.2019 r.

Certyfikowane Centrum Kształcenia Ustawicznego Ośrodek Szkoleń Zawodowych i Menadżerskich TMA1983Group informuje, iż w dniu 18.01.2020 o godzinie 8 00 rozpoczyna się V Ogólnopolski Kurs Rusznikarza.

Kurs Rusznikarza dedykowany jest wyłącznie do zbrojmistrzów oraz funkcjonariuszy odpowiedzialnych w podległych jednostkach organizacyjnych za gospodarkę magazynową bronią, amunicją oraz środkami przymusu bezpośredniego. Cały kurs obejmuje 450 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych w formie weekendowej i zakończony jest Egzaminem Państwowym w Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu oraz uzyskaniem uprawnień rusznikarskich.

Koszt kursu to 4600 zł plus 800 zł opłata egzaminacyjna.

Więcej informacji pod nr tel. 725 303 035 oraz na stronie http://www.szkoleniakalisz.pl/

Zapraszamy!!!

30.09.2019 r.

Zaktualizowano zakładkę wyniki. Dostępne są już wszystkie komunikaty z zawodów organizowanych przez KSP Snajper w 2019 r

12.07.2019 r.

Przypominamy, że Uroczysta Sesja z okazji 25 lecie powstania Klubu Strzeleckiego Policjantów Snajper Wrocław odbędzie się 20.07.2019 w Centrum Konferencyjnym Orle Gniazdo ul.Macieja Przybyły 22 o godz.12.oo
Termin zapisów minął 10.07.2019 r. wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Prezesem Klubu Kol. Leszkiem Ozgą.

Paweł P.

07.01.2019 r.

Informujemy, że składka członkowska za rok 2019 wynosi 150 zł, opłata PZSS 50 zł, a opłata DZSS 20 zł. Zatem uprzejmie prosiłmy wpłacać na konto KSP Snajper kwotę 220 zł. W tytule przelewu prosze wpisać „Imię i Nazwisko, składka, PZSS i DZSS 2019”. Dziękujemy.

Nr Konta Bankowego KSP Snajper:
74 1050 1575 1000 0090 3098 0974

Paweł P.

24.11.2018

Członkowie KSP Snajper, którzy mają jakikolwiek problem z utworzeniem własnego konta w portalu informatycznym PZSS proszę o kontakt telefoniczny 604183309 (Skarbnik KSP Snajper Paweł Pawłowski)  lub mailowy klub@snajper.eu. Proszę wcześniej przygotować i podać adres poczty mailowej, który jednocześnie będzie stanowił login do wspomnianego portalu, hasłem będzie Państwa PESEL. PESEL proszę odczytać z własnego DO. Proszę nie podawać numeru PESEL, a jedynie wspomniny adres mailowy!!!

Paweł P.

21.11.2018

Zarząd KSP Snajper informuje, że składka klubowa na rok 2019 wynosi 150 zł. Wysokość opłaty administracyjnej na PZSS i DZSS nie została jeszcze ustalona. Z tego też powodu prosimy o wstrzymanie się z wpłacaniem opłat na 2019 r.

Wnioski o wydanie licencji na 2019 r. będą generowane przez system informatyczny PZSS. W tym celu należy wejść na stronę https://portal.pzss.org.pl/ następnie kliknąć opcje – mam już swoje dane w PZSS i  podać nstępujące informacje: Numer patentu strzeleckiego, PESEL i adres mailowy, a następnie kliknąć przycisk ustaw login. Po chwili system powinien wyświetlić informacje o możliwości zalogowania w https://portal.pzss.org.pl/ Loginem jest podany wcześniej adres mailowy, a hasłem PESEL. Hasło należy zmienić przy pierwszym logowaniu. Następnie klikamy znajdującą się po lewej stronie zakładkę licencje i patenty. System wyswietli informacje o patencie i aktualnej licencji. Po prawej stronie wybieramy opcje przedłuż, ewentualnie uzyskaj nową licencję. W kolejnym kroku zaznaczamy przedłuż ewentualnie uzyskaj nową licencję na 2019 r. po czym wybieramy specjalizacje np. pistolet i karabin i klikamy przycisk złóż wniosek. Teraz wniosek oczekuje na akceptację klubu, mozemy to sprawdzić klikając po lewej stronie zakładkę wnioski.

Powodzenia!

Paweł P.

9.10.2018

Zarząd Klubu Strzeleckiego Policjantów „Snajper” przy NSZZ Policjantów we Wrocławiu – uprzejmie informuje
i zaprasza na WALNE ZEBRANIE członków naszego Klubu, które odbędzie się w Sali 38/39 mieszczącej się
w budynku C4 Politechniki Wrocławskiej mieszczącym się przy ul. Janiszewskiego 11, 50-372 Wrocław
w terminie 27 października 2018 roku o godzinie 9:00.
W przypadku braku kworum przewidywany termin zebrania odbędzie się w Sali 38/39 mieszczącej się
w budynku C4 Politechniki Wrocławskiej mieszczącym się przy ul. Janiszewskiego 11, 50-372 Wrocław
w terminie 27 października 2018 roku o godzinie 9:15.