KLUB STRZELECKI POLICJANTÓW SNAJPER - WROCŁAW

Opłaty na rok 2017:

Uprzejmie informujemy, że składka członkowska na rok 2017 wynosi 100 zł, a nie jak wcześniej podawaliśmy 150 zł. Opłata na PZSS i DZSS to odpowiednio 50 zł i 20 zł. Uwzględniając powyższe na konto klubowe należy wpłacić 170 zł. W tytule przelewu należy podać: Imię i Nazwisko, składka klubowa, opłata PZSS i DZSS, opłaty za rok 2017. Brak powyższych danych w tytule przelewu może spowodować nieprawidłowe zaksiegowanie przelanych środków.

Przypominam, że w dniu 15.07.2016 r. otwarty został nowy rachunek bankowy w ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu o numerze:

74 1050 1575 1000 0090 3098 0974

Wszelkie wpłaty prosimy dokonywać tylko i wyłącznie na powyższy nr konta bankowego. Dziekujemy!

Kurs prowadzącego strzelanie:

Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego organizuje w terminie 14 i 15 stycznia 2017 roku kurs prowadzącego strzelanie. W kursie mogą uczestniczyć osoby posiadające patent strzelecki PZSS. Koszt kursu i opłata za wydanie legitymacji to 400 zł. Wspomniany kurs odbywać się będzie na strzelnicy WKS "Śląsk" przy ul.Świątnickiej. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się telefonicznie: 71/342-59-80 lub mailowo: czepiker.wks@poczta.onet.pl.

Kurs na patent strzelecki:

Przyjmowane są zapisy na kurs przygotowujący do egzaminu na patent strzelecki. Przewidywany termin kursu to początek grudnia lub stycznia. Termin zależy od akceptacji PZSS. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się telefonicznie: 71/342-59-80 lub mailowo: czepiker.wks@poczta.onet.pl.

Egzamin na patent strzelecki:

W dniu 09 listopada 2016 roku (środa) na obiektach WKS przy ul,]. Świątnickiej o godz.08.00 zostanie przeprowadzony egzamin na patent strzelecki. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się telefonicznie: 71/342-59-80 lub mailowo: czepiker.wks@poczta.onet.pl.

Broń krótka, strzelanie bojowe i sportowe z pistoletu:

Miło jest nam poinformować, że niedawno ukazała się książka pt. "Broń krótka, strzelanie bojowe i sportowe z pistoletu" autorstwa znakomitego strzelca a jednocześnie naszego Kolegi Sebastiana Nowaka. Pozycja dostępna jest m.in za pośrednictwem wydawnictwa Wiedza Powszechna

Opłaty na rok 2017:

Uprzejmie informujemy, że składka członkowska na rok 2017 wynosi 100 zł, a nie jak wcześniej podawaliśmy 150 zł. Nie znamy jeszcze wysokości składki na PZSS i DZZZ. Z tego powodu prosimy o nieuiszczanie jeszcze opłat członkowskich za rok 2017. Członkowie, którzy dokonali już wpłaty otrzymają w stosownym czasie zwrot nadpłaconej sumy. Dziękujemy.

Podwyższenie klasy licencji sędziego:

W poniedziałek 7 listopada 2016 r. o godzinie 16 00 w Klubie Płetwonurków LOK przy ulicy Świdnickiej 28 we Wrocławiu odbedzie się kurs na podwyższenie klasy uprawnień sędziowskich z kl. III na kl. II.
Koszt kursu to 30 zł - pokrywa KSP Snajper. Opłata za wydanie licencji sędziego to 40 zł - pokrywa każdy uczestnik, bezpośrednio przed rozpoczęciem kursu. Dodatkowo należy wypełnić wniosek.
Więcej informacji u Kolegi Ryszarda Czepika adres mailowy: czerydan@poczta.onet.pl

Zawody klubowe 17 września 2016 r. - aktualne :

Uprzejmie informujemy, że najbliższe zawody strzeleckie organizowane przez KSP SNAJPER Wrocław odbedą się zgodnie z planem tj. 17 września 2017 r. na strzelnicy LOK Jelcz-Laskowice.

Uprzejmie prosimy zabrać ze sobą legitymację klubową, aktualną licencję zawodniczą oraz książeczkę posiadacza broni (ta ostatnia dotyczy zawodników, którzy posiadają własną broń)

Zatem do zobaczenia na zawodach:))

Kurs instruktora strzelectwa sportowego:

Wojskowy Klub Sportowy "Śląsk" - na obiektach przy ul. Świątnickiej organizuje kurs instruktorów strzelectwa sportowego. Zajęcia rozpoczynają się 01 października 2016 roku i przebiegać będą w dwóch cyklach. Część ogólna - 80 godzin. Część specjalistyczna 130 godzin. W ramach kursu można uzyskać uprawnienia "osoby prowadzącej strzelanie" oraz sędziego strzelectwa sportowego III klasy. Dokumenty końcowe wydawane są przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

Osoby zainteresowane o szczegółach kursu mogą uzyskać informacje na stronie WKS-sekcja strzelecka

Uwaga nowy numer konta bankowego:

W dniu 15.07.2016 r. otwarty został nowy rachunek bankowy w ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu o numerze:

74 1050 1575 1000 0090 3098 0974

Uprzejmie prosimy dokonywać wszelkich wpłat jedynie na ww. numer konta bankowego. Poprzedni rachunek zostanie zamknięty z końcem września b.r.

Jednocześnie informujemy, że składka klubowa za rok 2017 wynosi 100 zł. Opłata na PZSS i DZSS odpowiednio 50 i 20 zł. Razem 170 zł.

W tytule wpłaty należy wpisać Imię i Nazwisko oraz rok za który wpłacamy składkę, czy opłatę na PZSS lub DZSS.

Szkolenie sędziów strzelectwa sportowego:

Kolegium Sędziów PZSS organizuje w terminie 2-4 września 2016 roku szkolenie sędziów strzelectwa sportowego, które odbędzie się w Myślenicach k/Krakowa, przy ul. Mostowej 57.

Więcej informacji na stronie http://pzss.org.pl/

Zawody klubowe 7 maja 2016 r.:

Uprzejmie prosimy wszystkich uczestników najbliższych sobotnich zawodów (07.05.2016 r.) o zabranie ze sobą legitymacji klubowej oraz aktualnej licencji zawodniczej.
Dziękujemy i do zobaczenia na miejscu!

Kurs Medycyna Pola Walki:

Klub Stzelecki Policjantów „SNAJPER” Wrocław może zorganizować kurs – szkolenie pt. Medycyna Pola Walki. Szkolenie miałoby na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ze szczególnym uwzględnienim ran powstałych przy użyciu różnego rodzaju broni, nie tylko palnej. Czas trwania kursu i jego program zostanie dopasowany do naszych indywidualnych potrzeb. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zebranie odpowiedniej ilości chętnych, zatem prosimy wszystkie zainteresowane osoby o zadeklarowanie, na najbliższych zawodach klubowych, swojego uczestnictwa.

Więcej informacji udziela Kolega Leszek Chmiel, kom.: 502-575-395

Zawody strzeleckie 2016:

Zawody strzeleckie organizowane przez Klub Strzelecki Policjantów "Snajper" Wrocław w 2016 r. odbywać się będą na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Jelczu-Laskowicach przy ulicy Turniejowej. Mapka obrazująca dokładną lokalizację oraz dojazd do wspomnianego obiektu znajduje się w zakładce "STRZELNICA".

Terminy zawodów w 2016 roku:

Rejestracja zawodników rozpoczyna się o godzinie 9 00.

Strzelania prowadzone są w trzech konkurencjach tj.:

Startowe:

Komunikat z WZ 2016:

W sobotę 2 kwietnia 2016 roku o godzinie 10 00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Podczas zebrania przeprowoadzono m.in wybory Władz Klubu tj. Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.

Prezesem na kolejną kadencję został Kol. Leszek Ozga. Do Zarządu weszli również:

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

Walne Zebranie 2016:

Od dnia 12 lutego 2016 roku, kolega Jerzy Burdziak rozpoczął indywidualne rozsyłanie informacji dotyczących zabrania sprawozdawczo-wyborczego.

Ze względów formalnych czujemy się zobowiązani PRZYPOMNIEĆ KOLEGOM:
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się 02 kwietnia (sobota) 2016 roku w budynku Politechniki Wrocławskiej, Wydział Elektroniki, budynek”C-4”, sala nr 38. Rozpoczęcie o godzinie 10.00. W przypadku braku kworum przewiduje się drugi termin zebrania tego samego dnia, o godzinie 10.15.

Więcej informacji w pliku poniżej.

Link do pliku

Ważne informacje poniżej - proszę kliknąc na link

mapka obrazująca kilka sposobów dotarcia do miejsca zebrania

IV Dolnośląskie Zawody Strzeleckie Myśliwych Policjantów i Innych Służb Mundurowych

Otrzymalismy od Kolegi Pawła Pindery zaproszenie na IV Dolnośląskie Zawody Strzeleckie Myśliwych Policjantów i Innych Służb Mundurowych:
W imieniu Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Dzierżoniowie mam wielką przyjemność i zaszczyt zaprosić po raz kolejny wszystkich Kolegów z resortu i nie nie tylko których łączy Pasja Łowiecka na kolejne 4 zawody. W załączeniu przekazuję plakat reklamowy oraz regulamin zawodów na które bardzo serdecznie Zapraszamy.

osoba kontaktowa:
Paweł Pindera
tel. 609-830-585 lub 74-832-22-68
e-mail. pawel.pindera@dzierzoniow.wr.policja.gov.pl

Egzamin na patent strzelecki:

Informujemy, że w dniu 17 czerwca 2016 roku planowany jest egzamin na patent strzelecki, odbędzie się on na strzelnicy WKS Śląsk Wrocław. Wiecej informacji pod numerem tel. 71 342 59 80.

Ponowne strzelanie dla dzieci 06.01.2016:

W związku z dużą frekwencją w czasie Strzelania Mikołajkowego, zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 5 do 18 lat wraz z opiekunami na ponowne strzelanie, które odbędzie się w dniu 06.01.2016 r. (środa), w godzinach od 10 00 do 13 00, na Strzelnicy LOK przy ulicy Swidnickiej 28 (IV pietro) we Wrocławiu.

Udział w zawodach w 2015:

Pniżej został zamieszczony link do pliku, w którym zestawiono udział poszczególnych zawodników w zawodach organizowanych przez KSP "SNAJPER" w roku 2015. Proszę zgodnie z danymi zawartymi we wspomnianym pliku wypełnić wniosek o przedłużenie ważności licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim, na dany rok.

Link do pliku