8 marca 2017

Zawody

TERMINY ZAWODÓW STRZELECKICH
KLUBU STRZELECKIEGO POLICJANTÓW

SNAJPER’

Kalendarza Zawodów na rok 2024

 

lp. Nazwa Zawodów Data P K S Konkurencje
1. Zawody Strzeleckie Strzelnica Jelcz Laskowice 13.04.2024 X X X Ppn, Kpn, Ksp, Psp, Pcz, Psp sz, Pcz sz, Strzelba.
2. Zawody Strzeleckie Strzelnica Jelcz Laskowice 11.05.2024 X X X Ppn, Kpn, Ksp, Psp, Pcz, Psp sz, Pcz sz, Strzelba.
3. Zawody Strzeleckie Strzelnica Jelcz Laskowice 15.06.2024 X X X Ppn, Kpn, Ksp, Psp, Pcz, Psp sz, Pcz sz, Strzelba.
4. Zawody Strzeleckie Strzelnica Jelcz Laskowice 21.09.2024 X X X Ppn, Kpn, Ksp, Psp, Pcz, Psp sz, Pcz sz, Strzelba.
5. Zawody Strzeleckie Strzelnica Jelcz Laskowice 19.10.2024 X X X Ppn, Kpn, Ksp, Psp, Pcz, Psp sz, Pcz sz, Strzelba.
 6. Zawody Strzeleckie Strzelnica Jelcz Laskowice 16.11.2024 X X X Ppn, Kpn, Ksp, Psp, Pcz, Psp sz, Pcz sz, Strzelba.

Klub Strzelecki Policjantów

SNAJPER

przy Zarządzie Wojewódzkim NSZZ Policjantów we Wrocławiu

50-035 Wrocław, ul. Muzealna 16

Adres do korespondencji:

Filia Urzędu Pocztowego WROCŁAW-48, skrytka pocztowa nr 33.

50-385 WROCŁAW, ul. Jedności Narodowej 12

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH
rozgrywanych na Strzelnicy w Jelczu Laskowice

na rok 2024

  1. Organizator zawodów: Klub Strzelecki Policjantów „Snajper” ,

nr licencji klubowej LK-1230.

  1. Miejsce rozgrywania zawodów: Strzelnica sportowa Bractwa Kurkowego Grodu Jelcz Laskowice ul. Turniejowa
  1. Cele zawodów:
    – popularyzacja strzelectwa sportowego,
    – popularyzacja działalności klubowej,
  1. Rejestracja zawodników:

– zapisy na strzelnicy w kolejności przyjazdu,
– po informacji na stronie internetowej: za pośrednictwem potwierdzonego zgłoszenia telefonicznego gdy zajdzie taka potrzeba rejestracji,

5. Konkurencje:

5.1. Ppn – pistolet & rewolwer pneumatyczny, 10(dziesięć) strzałów ocenianych, bez strzałów próbnych, dystans 10 m, strzelanie z wolnej ręki lub oburącz, przyrządy celownicze otwarte, tarcza Ppn.

5.2. Kpn – karabinek pneumatyczny,10 (dziesięć) strzałów ocenianych, bez strzałów próbnych, dystans 10 m, przyrządy celownicze otwarte lub przeziernikowe, postawa stojąca, tarcza Kpn,

5.3. Ksp – karabinek dowolny bocznego zapłonu,10 (dziesięć) strzałów ocenianych, bez strzałów próbnych, dystans 25 m, przyrządy celownicze otwarte lub przeziernikowe, postawa stojąca, tarcza TS-2,
5.4. Psp – pistolet & rewolwer sportowy bocznego zapłonu, 10(dziesięć) strzałów ocenianych, bez strzałów próbnych, dystans 25 m, strzelanie z wolnej ręki lub oburącz, przyrządy celownicze otwarte, tarcza TS-2.
5.5.Pcz – pistolet & rewolwer centralnego zapłonu,10 (dziesięć) strzałów ocenianych, bez strzałów próbnych, strzelanie z wolnej ręki lub oburącz, dystans 25 m, przyrządy celownicze otwarte, tarcza TS-2.

5.6. Psp szybki – pistolet & rewolwer sportowy bocznego zapłonu, 5(pięć) strzałów ocenianych, bez strzałów próbnych, dystans 10 m, strzelanie z wolnej ręki lub oburącz, przyrządy celownicze otwarte, tarcza TS-2, konkurencja na czas za nietrafienie w tarcze kara 5s doliczana do końcowego wyniku.
5.7. Pcz szybki – pistolet & rewolwer sportowy centralnego zapłonu, 5(pięć) strzałów ocenianych, bez strzałów próbnych, dystans 10 m, strzelanie z wolnej ręki lub oburącz, przyrządy celownicze otwarte, tarcza TS-2, konkurencja na czas za nietrafienie w tarcze kara 5s doliczana do końcowego wyniku.
5.8. Strzelba dynamiczna –  5 (pięć) lub10(dziesięć) strzałów ocenianych na czas, strzelanie do pięciu lub dziesięciu metalowych celów reaktywnych na torze, dopuszczalna wyłącznie amunicja śrutowa (śrut 24gr., 28 gr.), kara za nietrafienie celu wynosi 5s doliczana do końcowego wyniku 

6. Udział w zawodach:

6.1. zawody rozgrywane są w klasyfikacji indywidualnej w każdej z konkurencji.

6.2. do udziału z zawodach uprawnieni są:

a) członkowie naszego klubu strzeleckiego posiadający licencję zawodnika PZSS.

b) osoby zrzeszone w naszym klubie strzeleckim nie posiadające jeszcze licencji zawodniczej ale strzelające z broni udostępnionej na strzelnicy przez organizatora bądź przez inną osobę, strzelanie w takim przypadku odbywa się pod nadzorem instruktora strzelectwa lub sędziego stanowiskowego, wedle zasad wyznaczonych przez organizatora.

c) inne osoby wyżej nie wymienione biorą udział w zawodach wedle decyzji organizatora.

7. Składki startowe wynoszą:

7.1. w konkurencjach: członkowie naszego klubu płacą PSp-10, PCz-10, KSp, Sd – po 20 zł za każdą konkurencję,

7.2. zawodnicy z poza klubu, mogą strzelać za składkę techniczną w wysokości 40 zł, natomiast za czyszczenie broni i koszt użycia sprzętu do tego celu płatne jest 10 zł.

8. Bezpieczeństwo: zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas trwania zawodów,

9. Wymogi sanitarno – epidemiologiczne:

9.1. stosownie do obowiązujących w dniu zawodów przepisów sanitarnych dotyczących bezpieczeństwa epidemicznego w związku z pandemią wirusa , 9.2. osoby niestosujące się do powszechnie obowiązujących oraz wskazanych przez organizatora przepisów i poleceń w zakresie ochrony zdrowia, zachowania dystansu i dezynfekcji zostaną wykluczone z rywalizacji i wyproszone z terenu strzelnicy,

10. Regulamin strzelania – poszczególne konkurencje będą rozgrywane z uwzględnieniem zapisów i postanowień regulaminów ISSF i PZSS, a w szczególności:

10.1. po komendzie sędziego zawodnicy zajmują stanowiska i przygotowują się do strzelania

10.2. na komendę „ŁADUJ” ładują bębny nabojowe w rewolwerach i magazynki oraz podpinają magazynki do broni,

10.3. po komendzie „START” wykonują strzelanie w/g wymogów regulaminowych danej konkurencji,

10.4. po komendzie „STOP – ROZŁADUJ” rozładowują broń, umożliwiają dokonanie kontroli przez sędziego,

10.5. każdy strzał przed komendą „START” i po komendzie „STOP” skutkuje dyskwalifikacją (DQ),

10.6. naruszenie zasad bezpieczeństwa zachowania się na strzelnicy określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Regulaminie Strzelnicy skutkuje dyskwalifikacją (DQ),

10.7. na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w pokrowcach, futerałach lub skrzyniach transportowych,

10.8. opuszczenie stanowiska z bronią możliwe jest tylko po jej rozładowaniu, sprawdzeniu przez sędziego i umieszczeniu w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej. Niezastosowanie się do wymogu skutkuje dyskwalifikacją (DQ),

  1. Regulamin zawodów:

11.1. zawody rozpoczynają się o godzinie 09.00, rejestracja zawodników jak w pkt 4 Regulaminu,

11.2. zawodników obowiązują przepisy PZSS, przepisy i zasady bezpieczeństwa obowiązujące na strzelnicy oraz wpis do książki rejestru pobytów na strzelnicy, osoby które nie wpisały się do książki pobytu na strzelnicy, nie będą ujmowane w komunikacie z zawodów.

11.3. zawody prowadzą sędziowie sędziowie posiadający aktualne licencje sędziowskie, wyznaczeni przez organizatora,

11.4. z zawodów sporządza się komunikat który zostanie przekazany do Wydziału Postępowań Aministracyjnych KWP we Wrocławiu oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej organizatora,

11.5. przez zgłoszenie się do udziału w zawodach ich uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa swoich danych osobowych oraz zgodę na utrwalanie i publikację swoich wizerunków zarejestrowanych w trakcie zawodów dla potrzeb informacyjnych związanych z organizacją zawodów i relacjami z ich przebiegu,

11.6. z uwagi na brak zainteresowania daną konkurencją organizator zastrzega sobie możliwość odwołania danej konkurencji lub zmian regulaminowych przed rozpoczęciem rywalizacji w danej konkurencji, to samo dotyczy zmian terminów rozgrywania poszczególnych zawodów, wynikających z aktualnej sytuacji sanitarno – epidemiologicznej.

12. Uwagi końcowe: wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane na miejscu przez komisję sędziowską, a jej decyzje będą ostateczne

13. Zawody ujęte w kalendarzu WZSS zalicza się do startów liczonych do przedłużenia licencji zawodników naszego klubu.

Wyk.w 2 egz.

Egz.nr1-adresat,

Egz.nr2-a/a