8 marca 2017

Aktualności

Klub Strzelecki Policjantów

SNAJPER

przy Zarządzie Wojewódzkim NSZZ Policjantów we Wrocławiu

50-035 Wrocław, ul. Muzealna 16

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2023 roku

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zabrania Członków Klubu w sprawie zmiany niektórych postanowień Statutu Klubu Strzeleckiego Policjantów „Snajper”

oraz o proponowanym porządku obrad.

Zgodnie z §10, pkt 2,pkt 6a – Zarząd Klubu Strzeleckiego Policjantów SNAJPER zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu, na które zaprasza Panią/Pana, w dniu 29 kwietnia 2023 roku o godzinie 09.30.

Zebranie odbędzie się na strzelnicy Bractwa Kurkowego Grodu Jalcz – Laskowice w przerwie pomiędzy realizacją poszczególnych konkurencji strzeleckich.

W przypadku braku kworum, zgodnie z § 10, pkt 8, – Zarząd wyznacza drugi termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu na ten sam dzień – na godzinę 10.30.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

(www.snajper.eu)

 1. Otwarcie zebrania i powitanie zawodników.

 2. Stwierdzenie kworum i ważności obrad oraz ważności do podejmowania uchwał.

 3. Wybór protokólanta Walnego Zebrania.

 4. Zebranie prowadzi Prezes Klubu „Snajper”

 5. Porządek obrad dotyczy wyłącznie zmiany niektórych postanowień Statutu Klubu.

 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 7. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej stwierdzającej konieczność zmian.

 8. Przedstawienie przez Zarząd:

 1. propozycji aktualizacji i uzupełnienia niektórych punktów Statutu;

 2. głosowanie propozycji przedstawionych aktualizacji.

 1. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków stwierdzającej prawomocność zmian w Statucie.

 2. ZAKOŃCZENIE ZEBRANIA                                                                                                                                                                   P R E Z E S

Klubu Strzeleckiego Policjantów „SNAJPER”

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Leszek Ozga

05.10.2022

 

Zawody klubowe tylko dla członków
KSP „SNAJPER”
w dniu 22.10.2022 r.

Szanowni Państwo

Korzystanie ze strzelnicy w Jelczu Laskowice w czasie przebywania na terenie strzelnicy będą obowiązywały poniższe procedury.

 • Na teren strzelnicy będą mogły wejść TYLKO CZŁONKOWIE NASZEGO KLUBU którzy uprzednio zgłosili rezerwację i otrzymali potwierdzenie dzwoniąc pod nr tel. 604 305 661 lub 47 871 15 75; 47 871 16 10 w terminie od 10.10 do 18.10.2021 r. w godz. 9.00 do 14.00 (w dni robocze).
 • Zawodnicy podają swoje dane oraz konkurencje w jakich chcą wziąć udział.
 • Brak jest możliwości wejścia na teren strzelnicy bez uprzednio POTWIERDZONEJ rezerwacji.
 • Na stanowiska osoby z POTWIERDZONĄ rezerwacją będą wpuszczane na 5 minut przed zaplanowanymi konkurencjami. Konkurencje trwają 45 minut.
 • Osoby które się spóźnią zostaną niedopuszczone do startu w zawodach.
 • Po wykonaniu strzelania należy opuścić strzelnicę. Można przebywać indywidualnie na terenie obiektu pod wiatą nie zakłócając pozostałym zawodnikom wykonania strzelań.
 • Każda osoba wchodząc na stanowisko posiada broń i amunicję wymaganą do danej konkurencji niedopuszczalne jest przenoszenie broni, amunicji czy innego wyposażenia pomiędzy stanowiskami strzeleckimi.
 • Każdy zawodnik powinien posiadać wyliczoną kwotę pieniędzy na swoje osobo starty.

24.09.2022

Zawody klubowe tylko dla członków
KSP „SNAJPER”
w dniu 24.09.2022 r.

Szanowni Państwo

Korzystanie ze strzelnicy w Jelczu Laskowice w czasie przebywania na terenie strzelnicy będą obowiązywały poniższe procedury.

 • Na teren strzelnicy będą mogły wejść TYLKO CZŁONKOWIE NASZEGO KLUBU którzy uprzednio zgłosili rezerwację i otrzymali potwierdzenie dzwoniąc pod nr tel. 604 305 661 lub 47 871 15 75; 47 871 16 10 w terminie od 08.09 do 16.09.2021 r. w godz. 9.00 do 14.00 (w dni robocze).
 • Zawodnicy podają swoje dane oraz konkurencje w jakich chcą wziąć udział.
 • Brak jest możliwości wejścia na teren strzelnicy bez uprzednio POTWIERDZONEJ rezerwacji.
 • Na stanowiska osoby z POTWIERDZONĄ rezerwacją będą wpuszczane na 5 minut przed zaplanowanymi konkurencjami. Konkurencje trwają 45 minut.
 • Osoby które się spóźnią zostaną niedopuszczone do startu w zawodach.
 • Po wykonaniu strzelania należy opuścić strzelnicę. Można przebywać indywidualnie na terenie obiektu pod wiatą nie zakłócając pozostałym zawodnikom wykonania strzelań.
 • Każda osoba wchodząc na stanowisko posiada broń i amunicję wymaganą do danej konkurencji niedopuszczalne jest przenoszenie broni, amunicji czy innego wyposażenia pomiędzy stanowiskami strzeleckimi.
 • Każdy zawodnik powinien posiadać wyliczoną kwotę pieniędzy na swoje osobo starty.

16.07.2022

Zawody klubowe tylko dla członkó
KSP „SNAJPER”
w dniu 16.07.2022 r.

Szanowni Państwo

W czasie przebywania na terenie strzelnicy w Jelczu Laskowicach będą obowiązywały poniższe procedury.

 • Na teren strzelnicy będą mogły wejść TYLKO CZŁONKOWIE NASZEGO KLUBU którzy uprzednio zgłosili rezerwację i otrzymali potwierdzenie dzwoniąc pod nr tel. 604 305 661 lub 47 871 15 75; 47 871 16 10 w terminie od 04.07 do 12.07.2021 r. w godz. 9.00 do 14.00 (w dni robocze).
 • Zawodnicy podają swoje dane oraz konkurencje w jakich chcą wziąć udział.
 • Brak jest możliwości wejścia na teren strzelnicy bez uprzednio POTWIERDZONEJ rezerwacji.
 • Na stanowiska osoby z POTWIERDZONĄ rezerwacją będą wpuszczane na 5 minut przed zaplanowanymi konkurencjami. Konkurencje trwają 45 minut.
 • Osoby które się spóźnią zostaną niedopuszczone do startu w zawodach.
 • Po wykonaniu strzelania należy opuścić strzelnicę. Można przebywać indywidualnie na terenie obiektu pod wiatą nie zakłócając pozostałym zawodnikom odbycia strzelań.
 • Każda osoba wchodząc na stanowisko posiada broń i amunicję wymaganą do danej konkurencji niedopuszczalne jest przenoszenie broni, amunicji czy innego wyposażenia pomiędzy stanowiskami strzeleckimi.
 • Każdy zawodnik powinien posiadać wyliczoną kwotę pieniędzy na swoje osobo starty.
 • Im więcej terminów strzelań tym mniej osób przyjeżdża na zawody, a opłata za strzelnicę jest taka sama. Dziękujemy wszystkim klubowiczom za ich zaangażowanie w naszą działalność i wykonywanie obowiązkowych 6 osobo startów.

 

 

20.06.2022

Klub Strzelecki Policjantów SNAJPER informuje, że istnieje możliwość uzyskania licencji sędziowskiej klasy III, kurs 150 zł- termin do uzgodnienia (wrzesień, październik). Przedłużenie klasy sędziowskiej klasy III, II, I na kolejny rok olimpijski koszt 70 zł (osobom udzielających się w naszych zawodach klubowych istnieje możliwość refundacji). Istnieje także możliwość podwyższenia licencji sędziowskiej z klasy III na II. Podwyższenie klasy II na I objęte jest egzaminem PZSS (termin do uzgodnienia (osobom udzielających się w naszych zawodach klubowych istnieje możliwość refundacji). Osoby zainteresowane powyższymi egzaminami proszone są o kontakt z Leszkiem Ozga.

30.05.2022

Zawody klubowe tylko dla członków
KSP „SNAJPER”
w dniu 11.06.2022 r.

Szanowni Państwo

W czasie przebywania na terenie strzelnicy w Jelczu Laskowicach będą obowiązywały poniższe procedury.

 • Na teren strzelnicy będą mogły wejść TYLKO CZŁONKOWIE NASZEGO KLUBU którzy uprzednio zgłosili rezerwację i otrzymali potwierdzenie dzwoniąc pod nr tel. 604 305 661 lub 47 871 15 75; 47 871 16 10 w terminie od 30.05 do 08.06.2021 r. w godz. 9.00 do 14.00 (w dni robocze).
 • Zawodnicy podają swoje dane oraz konkurencje w jakich chcą wziąć udział.
 • Brak jest możliwości wejścia na teren strzelnicy bez uprzednio POTWIERDZONEJ rezerwacji.
 • Na stanowiska osoby z POTWIERDZONĄ rezerwacją będą wpuszczane na 5 minut przed zaplanowanymi konkurencjami. Konkurencje trwają 45 minut.
 • Osoby które się spóźnią zostaną niedopuszczone do startu w zawodach.
 • Po wykonaniu strzelania należy opuścić strzelnicę. Można przebywać indywidualnie na terenie obiektu pod wiatą nie zakłócając pozostałym zawodnikom odbycia strzelań.
 • Każda osoba wchodząc na stanowisko posiada broń i amunicję wymaganą do danej konkurencji niedopuszczalne jest przenoszenie broni, amunicji czy innego wyposażenia pomiędzy stanowiskami strzeleckimi.
 • Każdy zawodnik powinien posiadać wyliczoną kwotę pieniędzy na swoje osobo starty.

06.05.2022

Zawody klubowe KSP „SNAJPER”
w dniu 21.05.2022 r.

Szanowni Państwo

W czasie przebywania na terenie strzelnicy w Jelczu Laskowicach będą obowiązywały poniższe procedury.

 • Na teren strzelnicy będzie mogła wejść TYLKO osoba która uprzednio złożyła rezerwację i otrzymała potwierdzenie dzwoniąc pod nr tel. 604 305 661 lub
  47 871 15 75; 47 871 16 10 w terminie od 09.05 do 16.05.2021 r
  . w godz. 9.00 do 14.00 (w dni robocze).
 • Zawodnicy podają swoje dane oraz konkurencje w jakich chcą wziąć udział.
 • Brak jest możliwości wejścia na teren strzelnicy bez uprzednio POTWIERDZONEJ rezerwacji.
 • Na stanowiska osoby z POTWIERDZONĄ rezerwacją będą wpuszczane na 5 minut przed zaplanowanymi konkurencjami. Konkurencje trwają 45 minut.
 • Osoby które się spóźnią zostaną niedopuszczone do startu w zawodach.
 • Po wykonaniu strzelania należy opuścić strzelnicę. Można przebywać indywidualnie na terenie obiektu pod wiatą nie zakłócając pozostałym zawodnikom odbycia strzelań.
 • Każda osoba wchodząc na stanowisko posiada broń i amunicję wymaganą do danej konkurencji niedopuszczalne jest przenoszenie broni, amunicji czy innego wyposażenia pomiędzy stanowiskami strzeleckimi.
 • Każdy zawodnik powinien posiadać wyliczoną kwotę pieniędzy na swoje osobo starty.

02.04.2022 r.

Szanowni Państwo

Podczas zawodów dnia 23.04.2022 r. na strzelnicy w Jelczu Laskowice będą obowiązywały poniższe procedury.

 • Na teren strzelnicy będzie mogła wejść TYLKO osoba która uprzednio złożyła rezerwację i otrzymała potwierdzenie dzwoniąc pod nr tel. 604 305 661 lub 47 871 15 75 w terminie od 05.04 do 15.04.2021 r. w godz. 9.00 do 14.00 (w dni robocze).
 • Zawodnicy podają swoje dane oraz konkurencje w jakich chcą wziąć udział
 • Brak jest możliwości wejścia na teren strzelnicy bez uprzednio POTWIERDZONEJ rezerwacji.
 • Na stanowiska osoby z POTWIERDZONĄ rezerwacją będą wpuszczane na 5 minut przed zaplanowanymi konkurencjami. Konkurencje trwają 45 minut.
 • Po wykonaniu strzelań należy opuścić strzelnicę. Brak jest możliwości przedłużenia pobytu na strzelnicy.
 • Każda osoba wchodząc na stanowisko posiada broń i amunicję wymaganą do danej konkurencji niedopuszczalne jest przenoszenie broni, amunicji czy innego wyposażenia między stanowiskami strzeleckimi.
 • Każdy zawodnik powinien posiadać wyliczoną kwotę pieniędzy na swoje osobostarty.

18.01.2022 r.

Zawody strzeleckie organizowane przez Klub Strzelecki Policjantów „Snajper” Wrocław w 2022 r. odbywać się będą na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Jelczu-Laskowicach przy ulicy Turniejowej.

Terminy zawodów w 2022 roku:

 • 23 kwiecień (sobota)
 • 21 maj(sobota)
 • 11 czerwiec (sobota)
 • 16 lipiec (sobota)
 • 24 wrzesień (sobota)
 • 22 październik (sobota)
 • 19 listopad (sobota

Zapraszamy:)

12.12.2021 r.

Miło nam poinformować, że KSP Snajper Wrocław otrzymał licencję klubową na rok 2022. W związku z powyższym prosimy wszystkich naszych Członków o uiszczanie opłat tytułem składka klubowa na rok 2022 w wysokości 150 zł oraz opłaty na PZSS i DZSS w wysokości odpowiednio 50 zł i 20 zł. Kwotę 220 zł należy wpłacać na konto KSP Snajper w terminie do 31.03.2022 r., w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko składka klubowa, opłata PZSS i DZSS 2022. Jednocześnie proszę składać wnioski poprzez portal PZSS o nadanie licencji zawodniczej na rok 2022.

 

27.10.2020 r.

Prosimy wszystkich naszych Członków o uiszczanie opłat tytułem składka klubowa na rok 2021 w wysokości 150 zł oraz opłaty na PZSS i DZSS w wysokości odpowiednio 50 zł i 20 zł. Kwotę 220 zł należy wpłacać na konto KSP Snajper w terminie do 31.03.2021 r., w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko składka klubowa, opłata PZSS i DZSS 2021. Jednocześnie proszę składać wnioski poprzez portal PZSS o nadanie licencji zawodniczej na rok 2021.

 

07.01.2019 r.

Informujemy, że składka członkowska za rok 2019 wynosi 150 zł, opłata PZSS 50 zł, a opłata DZSS 20 zł. Zatem uprzejmie prosiłmy wpłacać na konto KSP Snajper kwotę 220 zł. W tytule przelewu prosze wpisać „Imię i Nazwisko, składka, PZSS i DZSS 2019”. Dziękujemy.

Nr Konta Bankowego KSP Snajper:
74 1050 1575 1000 0090 3098 0974

Paweł P.

24.11.2018

Członkowie KSP Snajper, którzy mają jakikolwiek problem z utworzeniem własnego konta w portalu informatycznym PZSS proszę o kontakt telefoniczny 604183309 (Skarbnik KSP Snajper Paweł Pawłowski)  lub mailowy klub@snajper.eu. Proszę wcześniej przygotować i podać adres poczty mailowej, który jednocześnie będzie stanowił login do wspomnianego portalu, hasłem będzie Państwa PESEL. PESEL proszę odczytać z własnego DO. Proszę nie podawać numeru PESEL, a jedynie wspomniny adres mailowy!!!

Paweł P.

21.11.2018

Zarząd KSP Snajper informuje, że składka klubowa na rok 2019 wynosi 150 zł. Wysokość opłaty administracyjnej na PZSS i DZSS nie została jeszcze ustalona. Z tego też powodu prosimy o wstrzymanie się z wpłacaniem opłat na 2019 r.

Wnioski o wydanie licencji na 2019 r. będą generowane przez system informatyczny PZSS. W tym celu należy wejść na stronę https://portal.pzss.org.pl/ następnie kliknąć opcje – mam już swoje dane w PZSS i  podać nstępujące informacje: Numer patentu strzeleckiego, PESEL i adres mailowy, a następnie kliknąć przycisk ustaw login. Po chwili system powinien wyświetlić informacje o możliwości zalogowania w https://portal.pzss.org.pl/ Loginem jest podany wcześniej adres mailowy, a hasłem PESEL. Hasło należy zmienić przy pierwszym logowaniu. Następnie klikamy znajdującą się po lewej stronie zakładkę licencje i patenty. System wyswietli informacje o patencie i aktualnej licencji. Po prawej stronie wybieramy opcje przedłuż, ewentualnie uzyskaj nową licencję. W kolejnym kroku zaznaczamy przedłuż ewentualnie uzyskaj nową licencję na 2019 r. po czym wybieramy specjalizacje np. pistolet i karabin i klikamy przycisk złóż wniosek. Teraz wniosek oczekuje na akceptację klubu, mozemy to sprawdzić klikając po lewej stronie zakładkę wnioski.

Powodzenia!

Paweł P.